Użytkownik: Hasło:
Pierwsze urodziny "Krzesin" 14.12.2008


W dniu 14 grudnia 2008 roku Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa Wojskowego "Krzesiny" obchodziło pierwszą rocznicę formalnego powstania. Dla człowieka jest to magiczna granica pomiędzy niemowlęciem a dzieckiem. Jeszcze nieporadnie, ale już w pionie. Ze świadomością, że wiele samodzielnych kroków kończy się upadkiem, ale z niesamowitą ciekawością świata i niepohamowaną chęcią robienia kolejnych kroków w przód. Czy ze Stowarzyszeniem jest podobnie? Chyba tak.

Popularny "roczek" to bardzo ważne, bo pierwsze urodziny, zwykle uroczyście obchodzone w gronie rodzinnym. W naszym przypadku dodatkowym impulsem do zorganizowania urodzinowego spotkania były wymagania formalne zawarte w "akcie urodzenia" - statucie Stowarzyszenia. Tak więc uroczystość nazwaliśmy Walnym Zebraniem Członków SMLW "Krzesiny". Jak na rodzinę małego berbecia przystało nie było szampana, toastów itp., lecz skromne spotkanie przy herbacie, oranżadzie i ciastkach.

Głównymi celami spotkania było sprawozdanie i dyskusja nad dokonaniami pierwszego roku, oraz planami na przyszłość (formalny porządek zebrania przedstawiłam na końcu tekstu). Początek zebrania przebiegał z nutka rozczarowania wynikającą z obecności tylko osiemnastu osób na 38 stowarzyszonych. Świadomość, że nie ilość decyduje o jakości pozwoliła szybko przejść do porządku spotkania. W tym miejscu słowa uznania należą się dla Magdy i Qny, którzy przybyli na spotkanie naprawdę z daleka.

Honory gospodarza ceremonii pełnił wiceprezes Ber - Bernard. Najwięcej pracy przypadło zaś Prezesowi Bzik - Piotrowi. On to bowiem omawiał przygody z pierwszego roku życia pociesznego malca. A mówić było o czym. Na początek ogłoszenie światu o naszym powstaniu, które odnotowali m. in. w Polsce Zbrojnej, Gazecie Wyborczej, Lotniczej Polsce i telewizji Trwam.

Ważnym wydarzeniem był oczywiście "chrzest" - wpisanie Stowarzyszenia do KRS-u, co nastąpiło 18 lutego `08. Bez przesady można stwierdzić, że rola "ojca chrzestnego" Stowarzyszenia przypadła Berowi.

Jak to z maluszkami bywa wszędzie ich pełno. Tak też było z naszym Jubilatem. Najczęściej oczywiście bywaliśmy w "macierzystej" 31 Bazie. Czy to przy okazji wycieczki stowarzyszeniowej, obsługi fotograficznej wydarzeń (nie tylko związanych z lotami) w Bazie, organizowanych imprez (spotkania z pilotami, festyny) itp. Zajrzeliśmy także do Mirosławca i dwukrotnie na poznańską Ławicę. Zaniosło nas także w inne miejsca. Do muzeum A. Fidlera w Puszczykowie, na festyny lotnicze w Zborowie oraz w Mosinie gdzie próbowaliśmy po raz pierwszy sił jako współorganizatorzy, na Ławicę by porozmawiać o możliwości i formach ewentualnej współpracy. Jak przystało na berbecia z charakterem, maluszek potrafi też wyrazić swoje zdanie (na szczęście nie płaczem i krzykiem) jak na posiedzeniu Komisji Rewitalizacji i Ochrony Środowiska R. M. Poznania na której poruszano temat hałasu powodowanego przez F-16 w aglomeracji poznańskiej. Maluszek nie zapomniał też zaprezentować siebie i swoich możliwości otoczeniu. Wystawy zdjęć Stowarzyszenia zorganizowano m. in. w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica, Centrum Medycznym LIM, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Trwalsze zaistnienie w świadomości sympatyków lotnictwa umożliwi opracowanie i przyjęcie logo Stowarzyszenia oraz uruchomienie oraz rozwój strony internetowej. W tym miejscu należy podziękować osobą dzięki którym strona powstała: Bielikowi, Martinowi, Bzikowi i pozostałym. Sprawa formy i treści umieszczanych na stronie była przedmiotem krótkiej prezentacji Bielika połączonej z najbardziej ożywioną dyskusja w trakcie całego spotkania.

Należy wspomnieć też o szeroko odnotowanej w mediach (Teleskop PTV, RMF FM, Teleekspress) "Akcji pomocy samolotom na Cytadeli", dzięki której kilka eksponatów poznańskiego muzeum odzyskało swoją krasę przysłoniętą trochę ostatnimi czasy przez grubą warstwę kurzu i innych zanieczyszczeń. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że dyrekcja muzeum zrozumie nasze intencje i będzie gotowa nawiązać trwalszą współpracę.

Nie zapomnieliśmy o wielu planach i inicjatywach, które "spaliły na panewce". Te lekcje życia zapamiętamy dobrze i, jak mam nadzieję, wyciągniemy z nich wnioski na przyszłość, tak by kolejne stawiane przez nas kroczki wiodły we właściwym kierunku, potknięcia nie były zbyt bolesne a efekty pracy coraz ciekawsze.

Stąd też w oficjalnych planach na najbliższe miesiące pojawiło się mniej tematów: obchody 90 rocznicy wyzwolenia Ławicy, rozwój strony internetowej oraz przygotowania do udziału, miejmy nadzieję nie tylko w roli widzów, w Airshow Radom 2009. Oczywiście nie zaniedbamy też wcześniej prowadzonych działań w szczególności pracy organizacyjnej oraz działań na rzecz 31BLT. Jesteśmy też przekonani, że podejmiemy działania nad innymi projektami, które pojawią się w niedalekiej przyszłości.

W tym miejscu kilka słów na temat osób prowadzących maluszka - zarządu Stowarzyszenia. Praca pierwszego zarządu została pozytywnie oceniona przez zebranych, co zaowocowało udzieleniem zarządowi absolutorium. Jeszcze większym dowodem uznania i zaufania były wyniki wyborów nowego zarządu, w którym zaszły kosmetyczne raczej zmiany. Na czele Stowarzyszenia pozostał prezes Piotr Bzik Łysakowski. Obowiązki wiceprezesem pozostają w reku Bernarda Bera Gusta. Do pomocy w swoim niełatwym dziele mają: Waldemara Krzyżanowskiego, Krzysztofa Melskiego oraz Wociecha Młyńskiego - jedyną nową twarz w Zarządzie. Nad poprawnością pracy zarządu czuwać będzie Komisja Rewizyjna w składzie: Danuta Pyrzyk-Gust, Marcin Czajko i Krzysztof Suterski.

Kolejna "statutowa" okazja do podsumowań, dyskusji i wniosków (także personalnych) już za rok. Do czasu "wielkiego" podsumowania związanego z wejściem w wiek dojrzały przed nami bardzo długa droga. W międzyczasie będą jeszcze trzy "mniejsze" okazje związane z tzw. "okrągłymi" rocznicami.

Oficjalny program zebrania:
  1. Rozpoczęcie
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w mijającej kadencji
  5. Dyskusja nad sprawozdaniem
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  7. Dyskusja nad planami dzialań Stowarzyszenia
  8. Wolne głosy i wnioski
  9. Wybór władz SMLW "Krzesiny"
  10. Zakończenie zebrania.
Tekst: Kzysztof "Xlem" Melski
Zdjęcia: Danuta Pyrzyk-Gust
Krzysztof "suter" Suterski